Podmínky soutěže Cesta ke kreativitě

Pokud budete vybraný/vybrána jako výherce, je třeba:

• absolvovat alespoň čtyři víkendové kurzy v průběhu 3 měsíců (nárok však budete mít na všechny)
• uskutečnit 2 osobní schůzky s koučem Ateliéru Mozaika v Praze
• skype či telefonní konzultace jednou za tři týdny
• plnění aktivit dle zadání, které povedou k sebeuvědomění a ke svobodě vyjádření
• chuť podělit se s ostatními čtenáři o osobní příběh, úskalí a nezdary na cestě a nakonec o dosažené úspěchy

ZPĚT NA STRÁNKU SOUTĚŽE