KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU I.

základy kresby a portrét dle předlohy

Vyberte si svůj termín ZDE
Cena kurzu včetně pomůcek: 2490 Kč

Neuvěřitelný rozdíl za pouhé dva dny!

Kreativita neboli tvořivost je schopnost člověka a odlišuje nás od ostatních živočichů.Pro mnohé lidi v dnešní době je to však vzdálený pojem, aniž by věděli, jak s tvořivostí pracovat.

Kreativita není talent, ale způsob myšlení.

Tvůrčí proces má své fáze a všechny se dají rozvíjet, pokud je uvolněn potřebný prostor. Většina účastníků kurzů a to až 70% se nachází v pasivní fázi. Jen hrstka v produktivní a zrnko jsou kreativci. Což je v pořádku. Naše kurzy se zaměřují na lidi, kteří si myslí, že se jich kreslení netýká, protože k tomu nemají potřebné schopnosti, ale i pro lidi, kteří již nějaké zkušenosti mají a dostatečně je nerozvíjeli.  Nikdy není pozdě začít.

Proč většina lidí ztrácí schopnost kreativního myšlení? 

Od dítěte k dospělosti

V útlém dětství například kreslíme naprosto spontánně a s radostí, ať kresby vypadají jakkoli. Jednoho dne však dítě dojde do fáze, kdy už má v hlavě určitou představu a nedaří se mu ji přesně vyjádřit. Začne kresby hodnotit a v mnohých případech se stává, že dojde k negativnímu závěru a od kreseb odchází. Pokud není hnáno vnitřní silou anebo nemá motivující prostředí, své schopnosti dále nerozvíjí.

Také se vstupem do základní povinné docházky dochází k téměř okamžitému ústupu kreativity, poněvadž ve škole jsou veškeré informace podávány jako fakta, která musí dítě přijímat. Náš vnitřní badatel je upozaděn a do silného vedení se dostává logická (levá) část mozkové hemisféry.

Kreativita se dá rozvíjet, jen když je uvolněn potřebný prostor.

Co všechno tvůrčí myšlení nemá rádo? Jsou to fakta, příkazy, zákazy, nedostatek pro vlastní názor. Kreativita je schopnost vnímat jinak, rozbourávat tendence, inovovat, hledat jiné možnosti, tvořit nové hodnoty.

Tvůrčí proces má svoje fáze a všechny se dají rozvíjet.

Vždy to byly nové nápady, co hnaly lidstvo kupředu. Rozlišujeme tři základní druhy lidské aktivity ve vztahu k tvořivosti:

Reproduktivní – pasivní

Produktivní – začínající aktivita

Kreativní – aktivita je již výrazně originální


PHM I – začátečník

Během dvoudenního kurzu se dozvíte zajímavé informace o fungování mozku, budete kreslit poslepu, vzhůru nohama, negativně a druhý den nebudete věřit, jakého pokroku jste dosáhli. Důkazem vám budou vaše obrázky, které si pak odnesete domů.

Pokud Vám někdo slibuje něco jiného, pak věřte, že náš ateliér byl jedním ze třech průkopníků této metody před 15 lety v ČR a většina dalších poskytovatelů jsou naši žáci nebo žáci našich žáků. Navíc přicházíme s inovacemi, které vychází z letité praxe. S velkým úspěchem se přijala například naše poslední změna, kdy si kromě kreslení podle předlohy, zkoušíte kresbu dle skutečného modelu (například židle nebo ruka či zátiší). A jako bonus si vyzkoušíte, jaké to je, když do obrázku vložíte své vnitřní osobité já.

Kurz pro začátečníky je zakončen kresbou portrétu dle fotografie na rozdíl od kurzu pro pokročilé.


CO VÁS ČEKÁ:

 • Setkáte se se stejně naladěnými lidmi
 • Pečovat o vás budou laskaví a milí lektoři
 • Víkend v přátelské a tvůrčí atmosféře
 • Odnesete si několik krásných obrázků
 • Každý další obrázek bude ještě krásnější
 • Veškeré materiály a pomůcky v ceně – odneste si je i domů

STÁT SE MŮŽE POUZE:

 • Naučíte se krásně kreslit, budete z toho mít velkou radost a bude vám to stačit
 • Kurz vás naplní nebo zcela pohltí a posune velkým směrem
 • Zjistíte, že máte další dary – talent
Přihlásit se na víkendový kurz
  *Jméno
  *Příjmení
  *Email
  *Telefonní číslo