Objednávky přijímáme e-mailem na info@ateliermozaika.cz. Termín si můžete vybrat zde, červeně vyznačené kurzy jsou již zaplněné.

Ceny kurzů

VÍKENDOVÉ KURZY:

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou I. (základy kresby a portrét dle předlohy)
ČR 2200 Kč  / 2 dny / SR 95 Eur

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou II. (reálná kresba)
ČR 2500 Kč / 2 dny /SR 110 Eur

Pastelkou moderně a od začátku
ČR 2700 Kč / 2 dny / SR 110 Eur

Kurz pastelu – Snadno a krásně
ČR 2700 Kč / 2 dny / SR 110 Eur

Sketching
ČR 2700 Kč/ 2 dny / SR  110 Eur

Kurz černobílé elegance – Inverzní kresba
ČR 3000 Kč/ 2 dny / SR  13O Eur

Kurz křída a rudka pro pokročilejší
ČR 2000 Kč / 2 dny /  SR 95 Eur

Kurz malujeme akvarelem – tajemství akvarelové barvy
ČR 2700 Kč / 2 dny / SR 110 Eur 

Kurz malujeme na plátno
ČR 3700 Kč / 2 dny / SR 150 Eur

SEMESTRÁLNÍ (DENNÍ) VÝUKA:

Realistická kresba od zátiší k figuře
4 700 Kč  / 27 hodin výuky

Sketching
4 700Kč / 27 hodin výuky

Akvarel a akvarelová ilustrace
4 700 Kč / 27 hodin výuky

Malujeme na plátno akrylem
4 700 Kč / 27 hodin výuky

Pastelem snadno a krásně
4 700 Kč / 27 hodin výuky

Sleva 200 Kč

Pro maminky na MD, důchodce, ZTP, děti a studenty.

Sleva 200 Kč

Za každého, koho přivedete na kurz s sebou. 

Dárkové poukazy

Chcete-li někomu udělat radost a kurz mu věnovat, vystavíme vám pro něj dárkový poukaz. V tomto případě je třeba uhradit předem na výše uvedený účet celou částku 2000 Kč (nikoli pouze zálohu) a poté nám poslat mailem potvrzení o zaplacení a jméno, na které chcete poukaz vystavit. Poukaz vám poté zašleme mailem k vytištění.

Storno podmínky:

 😷 Opatření coronavirus od 13.03.2020 do 12.04.2020: Prodlužujeme garanci vrácení peněz ze 14 dnů od zakoupení na dobu do konce května 2020 v případě, že budou platit státem nařízená omezeni.

V případě dodání potvrzení od lékaře nabízíme možnost náhradního termínu, pokud je omluva z původního termínu s dostatečným předstihem více než 30 dní (plánované operace apod.).

Kupující má nárok na vrácení 100% částky do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu. Po uplynutí této doby do sedmi dnů před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení 50% výše uhrazené ceny. Pokud bude odstoupení doručeno později, než sedm (7) kalendářních dní před konáním příslušného kurzu, ale nejpozději poslední pracovní den před konáním příslušného kurzu, bude Kupující povinen uhradit odstupné (storno poplatek) ve výši 100% z celkové výše jím uhrazené ceny kurzu. V takovém případě nemá tedy Kupující nárok na vrácení jakýchkoliv procent z celkové výše uhrazené ceny kurzu, případně může za sebe poslat náhradníka.

V případě úhrady Služby prostřednictvím Voucheru Zprostředkovatele se storno poplatky uplatní až po odečtení provize Zprostředkovatele.

Prodávající vrací 100% ceny včetně výše provize Zprostředkovatele pouze v případě, že Kupující odstoupí od smlouvy do 14ti dnů od úhrady a to i bez udání úvodu. Po uplynutí této lhůty 20 dnů od od data úhrady až do 7 dnů před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení 30% z ceny po odečtení provize Zprostředkovateli. Pokud bude odstoupení doručeno později než 7 dní před konáním příslušného kurzu, ale nejpozději poslední pracovní den před konáním příslušného kurzu, bude Kupující povinen uhradit odstupné (storno poplatek) ve výši 100% z celkové výše jím uhrazené ceny kurzu. V takovém případě nemá tedy Kupující nárok na vrácení jakýchkoli procent z celkové výše uhrazené ceny kurzu, je mu ale umožněno kurz postoupit jiné osobě – náhradníkovi.

Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě nedostatečného zaplnění kurzu, z důvodu nemoci lektora nebo nenadálé události. V takovém případě bude náhradní termín vypsán s dostatečným předstihem, obvykle minimálně dva měsíce. V případě opakované potřeby náhradního termínu nabízíme možnost vrácení peněz, postoupení kurzovného jiné osobě nebo účast na kurzu v jakémkoli jiném městě.

V případě zrušení kurzu (bez možnosti náhradního termínu) z důvodu vyšší moci nebo událostí, které nemůžeme nijak ovlivnit a v případě, že by zrušení kurzu mělo mít škody a dopad pro jednu ze stran zjevně nespravedlivý, rozloží se cena kurzu a storno poplatky rovnoměrně na obě strany.

INFORMACE KE KURZŮM 

Kurz pravou mozkovou hemisférou, Kurz pastelkou moderně a od začátku a Kurz pastelu – snadno a krásně probíhají v sobotu i neděli od 9:45 do 18:45.

Kurzy Malujeme na plátno a Tajemství malby akvarelem probíhají v sobotu i v neděli od 9:45 do 16:00.

Na kurz nepotřebujete nic, všechny pomůcky jsou v ceně. Vezměte si s sebou pouze doklad o zaplacení kurzu, peníze na oběd a dobrou náladu.

Vzhledem k tomu, že se snažíme najít vždy takové prostory, ve kterých máme možnost občerstvení, včetně teplých nápojů i obědů, žádáme naše zákazníky, aby pokud možno respektovali, že vlastní jídlo a nápoje nejsou úplně vhodné (drobná svačinka nikomu určitě vadit nebude :)).

Kurz kreslení pastelkou, Snadno a krásně křídou, Křída a rudka pro pokročilejší je možné absolvovat v rámci kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou a to ve všech vypsaných termínech. Na tyto kurzy nevypisujeme termíny zvlášť, abyste nemuseli čekat na to, až se zaplní skupina se stejným zájmem. Kurz Akryl a Akvarel probíhá souběžně s jedním lektorem, jelikož je teorie podobná. Dříve jsem měli jeden den Akryl a druhý den Akvarel, po spojení je kurz dvoudenní. Lektor se Vám bude věnovat na základě vybrané techniky a pokročilosti. Při registraci je nutné uvést o jaký kurz máte zájem.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu v případě, že kurz nebude dostatečně zaplněn nebo z jiného závažného důvodu. O případné změně termínu Vás budeme informovat.