Objednávky přijímáme e-mailem na info@ateliermozaika.cz.  Termín si můžete vybrat zde, červeně vyznačené kurzy jsou již zaplněné.

VÍKENDOVÉ KURZY:

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou I. (základy kresby a portrét dle předlohy)  

2490,- Kč

Pastelkou moderně a od začátku

2990,- Kč

Pastelem snadno a krásně pro začátečníky

2990,- Kč

Sketching pro začátečníky (nový koncept)

2990,- Kč

Tajemství akvarelové barvy pro začátečníky

2990,- Kč 

Kurz ilustrace magických postav

2990,- Kč

Kurz ilustrace krásných tváří

2990,- Kč

Kurz malujeme na plátno akryl pro začátečníky

3490,- Kč

Kurz fantazie hlubinného snění

2990,- Kč

JEDNODENNÍ KURZY:

1490,-

Storno podmínky:

 😷 Opatření coronavirus – pokud budeme nuceni zrušit plánované kurzy kvůli nařízením vlády, nahradíme je v nejbližším možném termínu po uvolnění těchto nařízení.

Kupující má nárok na vrácení 100% částky do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu. Po uplynutí této doby do sedmi dnů před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení 50% výše uhrazené ceny. Pokud bude odstoupení doručeno později, než sedm (7) kalendářních dní před konáním příslušného kurzu, ale nejpozději poslední pracovní den před konáním příslušného kurzu, bude Kupující povinen uhradit odstupné (storno poplatek) ve výši 100% z celkové výše jím uhrazené ceny kurzu. V takovém případě nemá tedy Kupující nárok na vrácení jakýchkoliv procent z celkové výše uhrazené ceny kurzu, případně může za sebe poslat náhradníka.

V případě úhrady Služby prostřednictvím Voucheru Zprostředkovatele se storno poplatky uplatní až po odečtení provize Zprostředkovatele.

Prodávající vrací 100% ceny včetně výše provize Zprostředkovatele pouze v případě, že Kupující odstoupí od smlouvy do 14ti dnů od úhrady a to i bez udání úvodu. Po uplynutí této lhůty 20 dnů od od data úhrady až do 7 dnů před konáním kurzu, má kupující nárok na vrácení 30% z ceny po odečtení provize Zprostředkovateli. Pokud bude odstoupení doručeno později než 7 dní před konáním příslušného kurzu, ale nejpozději poslední pracovní den před konáním příslušného kurzu, bude Kupující povinen uhradit odstupné (storno poplatek) ve výši 100% z celkové výše jím uhrazené ceny kurzu. V takovém případě nemá tedy Kupující nárok na vrácení jakýchkoli procent z celkové výše uhrazené ceny kurzu, je mu ale umožněno kurz postoupit jiné osobě – náhradníkovi.

Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu termínu v případě nedostatečného zaplnění kurzu, z důvodu nemoci lektora nebo nenadálé události. V takovém případě bude náhradní termín vypsán s dostatečným předstihem, obvykle minimálně dva měsíce. V případě opakované potřeby náhradního termínu nabízíme možnost vrácení peněz, postoupení kurzovného jiné osobě nebo účast na kurzu v jakémkoli jiném městě.

V případě zrušení kurzu (bez možnosti náhradního termínu) z důvodu vyšší moci nebo událostí, které nemůžeme nijak ovlivnit a v případě, že by zrušení kurzu mělo mít škody a dopad pro jednu ze stran zjevně nespravedlivý, rozloží se cena kurzu a storno poplatky rovnoměrně na obě strany.

V případě vládních opatření, které by přímo či nepřímo znemožnily kurz uspořádat, si Ateliér Mozaika vyhrazuje tyto možnosti náhrad:

Uspořádání kurzu v náhradním termínu s tím, že náhradní termín může být ze stejných příčin odložen opakovaně a že pokud nebude možné kurz uspořádat na stejném místě, zákazník akceptuje možnost absolvovat kurz v jiném městě

Online kurzy ve dvojnásobné hodnotě (on-line verze zakoupeného kurzu plus další on-line kurz dle vlastního výběru)

INFORMACE KE KURZŮM 

Kurz pravou mozkovou hemisférou probíhá v sobotu i neděli od 9:45 do 18:45.

Kurzy pastelkou moderně a od začátku a Kurzy pastelu – snadno a krásně probíhají v sobotu i neděli od 9:45 do 17:00.

Kurzy Ilustrace postavy a portrétu probíhají v sobotu od 9:45 do 18:45 a v neděli od 9:45 do 17:00.

Kurzy Malujeme na plátno a Tajemství malby akvarelem probíhají v sobotu i v neděli od 9:45 do 17:00.

Na kurz nepotřebujete nic, všechny pomůcky jsou v ceně. Vezměte si s sebou pouze doklad o zaplacení kurzu, peníze na oběd a dobrou náladu.

Vzhledem k tomu, že se snažíme najít vždy takové prostory, ve kterých máme možnost občerstvení, včetně teplých nápojů i obědů, žádáme naše zákazníky, aby pokud možno respektovali, že vlastní jídlo a nápoje nejsou úplně vhodné (drobná svačinka nikomu určitě vadit nebude :)).

Kurz kreslení pastelkou, Snadno a krásně křídou, Křída a rudka pro pokročilejší je možné absolvovat v rámci kurzů Kreslení pravou mozkovou hemisférou a to ve všech vypsaných termínech. Na tyto kurzy nevypisujeme termíny zvlášť, abyste nemuseli čekat na to, až se zaplní skupina se stejným zájmem. Kurz Akryl a Akvarel probíhá souběžně s jedním lektorem, jelikož je teorie podobná. Dříve jsem měli jeden den Akryl a druhý den Akvarel, po spojení je kurz dvoudenní. Lektor se Vám bude věnovat na základě vybrané techniky a pokročilosti. Při registraci je nutné uvést o jaký kurz máte zájem.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu v případě, že kurz nebude dostatečně zaplněn nebo z jiného závažného důvodu. O případné změně termínu Vás budeme informovat.

 
 

Objednávky přijímáme e-mailem na info@ateliermozaika.cz.

+420 724 583 331  / +420 720 153 747


Prosím, akceptujte naší pracovní dobu od 10:00 do 18:00 hodin.