Kurz dějiny umění

Kurz dějin umění

Výuka Dějin umění probíhá distanční formou a po hodině vždy zasíláme vypracovanou prezentaci.

Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu a o nic nepřijdete. Záznamy proběhlých lekcí Vám pošleme na e-mail, lekci si můžete nahradit v kurzu, který bude následovat po skončení aktuálního kurzu nebo Vám poskytneme slevu v hodnotě počtu lekcí, které již proběhly. Přihlaste se ještě dnes! 

Jacob_Hoefnagel_-_Orpheus_Charming_the_Animals_-_Google_Art_Project

INFO:

Cena: 2 490 Kč
9 přednášek po 90 minutách
v pravidelných týdenních intervalech

TERMÍNY DĚJINY UMĚNÍ I:

od 27.02.2023

KAŽDÉ PONDĚLI / 17:00 – 18:30

TERMÍNY DĚJINY UMĚNÍ II:

od 27.02.2023

KAŽDÉ PONDĚLI / 19:00 – 20:30

Pro přihlášení na Kurz dějin umění vyplňte formulář dole na této stránce, následně Vám zašleme bližší info a platebními pokyny.

Kde vznikla olejová barva, proč se z post antického umění vytratil realismus, jaký je rozdíl mezi italskou a zaalpskou renesancí, kde se zrodila barokní nabubřelost, kterou brzy vystřídala krize umění a co jí z ní vyvedlo?

Dějiny umění jsou stejně jako dějiny obecně plné kontroverzí a otázek. Na některé odpověď známe a na některé se je již nikdy nedozvíme. Umění nám však více než slova poskytuje pocit.

22290215881_9b42cb2362_b
16238731173_1c3f55b992_b
art-columbus-ferdinand-of-aragon-photo

Pojďme společně prožít při pohledu na díla mistrů emoci, kterou nám svými artefakty chtěli předat, ale povězme si zároveň příčiny, průběh a důsledky vzniku jednotlivých výtvarných uměleckých děl, jejich kulturní kontext i dějiny uměleckých slohů. Pomohou nám k tomu další vědy jako například ikonografie, archeologie, psychologie, politologie a další.

Kurz je určen nejenom zájemcům, kteří jsou sami aktivními profesionálními tvůrci, ale i těm, kteří výtvarné činnosti zahrnuli do svého života jako krásné hobby. Kurz je také vhodný jako skvělá příprava na studium uměleckých oborů a pro širokou veřejnost různé věkové kategorie, která se chce dozvědět něco více o historii  specifické vědy zkoumající kulturní a společenské prostředí člověka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
st-petersburg-hermitage-russia-museum-history-interior
neptune-sculpture-fountain-marble-sculpture

Jedno až dvousemestrální kurz je koncipován chronologicky od starověku po současnost s podrobnějším důrazem na specifická období a umělce.  Pozornost je věnována všem druhům umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo, až po design a fotografii. Výklad kurzu je doprovázen bohatým obrazovým materiálem na projekční technice.

Součástí kurzu jsou možné i návštěvy pražských městských čtvrtí, památek, galerií a muzeí s ohledem na probíraná témata, kde budeme problematiku diskutovat přímo s artefakty po boku. Vysvětlíme si barevnou symboliku a ikonografii gotického umění přímo v Anežském nebo Emauzském klášteře, projdeme se funkcionalistickou čtvrtí Baba a v případě zájmu navštívíme Národní či jinou pražskou galerii.

Tak doražte i přes pravdivé tvrzení velkého Sokrata že,

„Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.“

PROGRAM KURZU


První semestr ( 9 přednášek )

První semestr kurzu dějin umění je zaměřen na tzv. staré umění. Během devíti lekcí Vás provedeme historií umění od roku nula, tedy období ranně křesťanské tvorby, až po závěr 19. století, kdy se rodí moderní tendence. Každá lekce je věnována jiné epoše – slohu s vhledem do podrobnější charakteristiky daného období. Zaměříme se na typické znaky a tvarosloví v architektuře, malířství a sochařství, abychom byli schopni od sebe jednotlivá období rozlišit. Představíme si nejzásadnější památky a artefakty, které jednotlivé slohy, vázané na evropské kulturní prostředí, definují.

1.    Úvod do teorie umění – jak se dívat na obrazy, historiografie a památková péče.

2.    Rok nula, počátky ranně křesťanského umění, Erwin Panofský a vhled do ikonografie.

3.    Byzantské a románské umění – Konstantinopol vs. Řím, obrazoborecká krize a počátek slohů.

4.    Gotické umění – otec gotiky opat Suger ze Saint Denise a návrat světla do umění.

5.    Renesance – souboj Titánů a objev perspektivy.

6.    Manýrismus a baroko – bouřlivák Carravagio, kavalír Bernini a další představitele malířství, sochařství a architektury.

7.    Klasicismus vs. Romantismus – emancipace přírody, rozpor mezi ideálem a skutečností, cit, nespoutanost a vášně.

8.    Realismus – Barbisonská škola a počátky fotografie.

9.    Impresionismus a postimpresionismus – imprese a východ slunce v plenéru.


Druhý semestr ( 9 přednášek )

Navazující semestr se zaměřuje na problematiku 20. století. Tradiční struktura slohů končí secesí a výtvarné umění se štěpí do řady ideologicky pestrých proudů, směrů a ismů. Umění se vymaňuje z pravidel zatížených kánony a řemeslné funkce. Umělci projevují naplno své osobnosti, které se stávají neodmyslitelnou součástí obrazů, soch, architektury a dalších uměleckých projevů. 

V průběhu jednotlivých lekcí se budeme zabývat směry, které se vepsaly do historie umění dvacátého století. Zmíníme, jak se mezi sebou jednotlivé proudy ovlivňovaly, jak reagovaly na dobový kontext a představíme se nejvýznamnější umělce, kteří v duchu jejich manifestů tvořili. 

1. Symbolismus a secese – psychoanalýza, symboly a vytěsněné instinkty – Mucha, Schiele, Klimt, podivínský mystik Váchal a další…

2. Fauvismus a Expresionismus – emoce a barva jako absolutní kritérium.

3. Kubismus a futurismus – Velké, nebojácné a hrozivé Avignonské slečny s hranami ostrými jako střepy skla / obraz a doba v pohybu.

4. Počátky abstraktního malířství, Bauhaus a De stilj – bod, linie a plocha – František Kupka a Vasilij Kandinský jakožto praotcové abstrakce / Rothkova uplakaná kaple v Texasu / severský minimalismus.

5. Dadaismus a Surrealismus – Dada: slon v porcelánu, který je schopný vzlétnout / Duchampova koncepce ready made / cesta za hranice snu.

6. Funkcionalismus a architektura Brutalismu – Dekor = zločin / Le Corbusier vs. Friedrich Nietzsche / krásné a ošklivé, ale nebourat!

7. Socialistický realismus a konstruktivismus – SORELA, režim vládne umění / konstruktivismus jako ruská vstupenka do industriálního věku.

8. Moderna v Čechách – Výtvarné skupiny od počátku 20. století do 90. let 20. století.

9. Pop art, op art, minimalismus, hyperrealismus, akční umění a performance – moderna a postmoderna, vliv USA na vývoj umění.

LEKTORKA – Petra Juráčková

stažený soubor (1)

Umění všeho druhu koluje v žilách Petry Juráčkové, divoženy s kořeny v Podkrkonoší. Jejím rajónem je 19. a počátek 20. století.  Absolventka dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, má v hledáčku konkrétně umělecké řemeslo a průmyslovou architekturu. Na lekcích dějin umění bere návštěvníky kurzu do terénu a hlasem zkušené průvodkyně jim předává informace přímo na místě. Můžete od ní tedy čekat spoustu zážitkových hodin a výletů, které si Petra pro svoje studenty pečlivě připravuje.

Sedět v parku a kreslit jako impresionisté nebo se vydat na průzkum do etnografického muzea nasát trochu atmosféry jako kubisté? Tahle hravost je jí vlastní, stejně jako univerzální přístup k umění, kde ovládá od malby přes grafiku a vyšívání až po umění libých tónu. Její srdcovkou je totiž hudba, kterou propojuje s výtvarnem pomocí videoartu a hlavně svojí kapely Ima Teva.  V ateliéru téhle multimediální umělkyně můžete čekat inspiraci přírodou, návrat ke kořenům, překračování hranic všech směrů a žánrů a čistou radost z tvorby.

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

Přihlásit se na kurz dějin umění - předběžná rezervace
    *Jméno
    *Příjmení
    *Email
    *Telefonní číslo

Objednávky přijímame e-mailem na info@ateliermozaika.cz.

+420 720 153 747  / +420 725 534 523 +420 720 153 507 / +420 724 583 331


Prosím, akceptujte naší pracovní dobu od 10:00 do 18:00 hodin.

Galerie kurzu „DĚjiny umění“

NAŠE PORTFOLIO