medailonky lektorů 

MGR. KLÁRA KOLDOVÁ

Klárka je stále veselý člověk, který přenese své nadšení pro tvorbu na každého kurzistu. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a následně výtvarný obor na Týnské škole v Praze. Tyto zkušenosti přenáší i do své tvorby, kde s lehkostí zachycuje zákonitosti přírody. Kresbě se věnuje již od malička a nejraději má volnou tvorbu – pastel, olej a akvarel. Tvoří však i na zakázku, nejčastěji kaligrafické práce a realizace betlémů.

V Mozaice působí od ledna roku 2018.

MGR. MARTINA KOUTOVÁ 

Martina je zkušená lektorka se srdcem na správném místě. Vystudovala pedagogickou fakultu se zaměřením na výtvarnou výchovu a umění. Fascinuje jí příroda s rozmanitostí barev a energií, které se v materiálech mísí. Toto zapálení přenáší do práce s pastelem a akrylem. Ráda používá různé výtvarné techniky, jako jsou malování na hedvábí, výroba šperků z přírodních minerálů, grafika, decoupage a koláže. Nejraději však pracuje s keramikou.

V Mozaice působí od roku 2016. 

MGR. HANA KOPECKÁ 

Hana je šarmantní žena a velmi trpělivá lektorka. Vystudovala vysokou školu se zaměřením na výtvarné umění a absolvovala celou řadu dalších kurzů, rekvalifikací a školení různých výtvarných technik. Nějakou dobu pracovala jako učitelka, ale potom odešla do zcela jiného oboru. Postupem času však cítila stále větší vnitřní prázdnotu, jako by v každodenním rytmu dní ztratila samu sebe. Proto se k lektorování vrátila a nyní žije dle principů vyváženosti a souladu, jak je učí mistři Feng Shui. Tyto znalosti předává dál pomocí osobních konzultací a věnuje se výrobě doplňků do interiérů.

V Mozaice působí od roku 2017. 

KAREL HUBKA

Text brzy doplníme. 

STANISLAV VONDRŮ 

Stanislav vystudoval AVU – krajinomalbu a figuru u prof. F. Hodonského a kresbu u prof. Svobodové. Tvrdí, že jeho zásadní zkušeností z let nekonečných pokusů a bojů, je plně ovládat základní kresebné a malířské postupy, pokud chceme volně a svobodně tvořit. Myslí si, že je dobré a nutné si osvojit obsáhlou teoretickou znalost domácího a světového umění.

LUKÁŠ NOSEK 

Lukáš je trpělivý kliďas se smyslem pro humor. Studuje transkulturní komunikaci na vysoké škole. Od malička rád kreslí a vystudoval střední grafickou školu. Při tvorbě nejčastěji volí tužku a jeho oblíbeným motivem jsou různá stvoření.

KATEŘINA ŠICHANOVÁ

Kateřina hýří stále dobrou náladou a na všem vidí to pozitivní. Studuje na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Zabývá se spíše sochou a instalacemi, ale kresbu považuje za základ tvorby a vnímání.