*Jelikož MŠMT neumožňuje online kurzy akreditovat, nelze je hradit z prostředků určených na DVPP.

webináře „Tužka jako cesta ke kreativitě“

Cyklus online kurzu kreslení od první linky k větším cílům a kreativitě.

Na začátku každé kresby je vždy linka. Jistota a charakter linky však vypovídá o tvých kreslících dovednostech. Pokud budeš poctivě dělat všechna cvičení z každého dílu webináře, absolvuješ velmi kvalitní kurz kresby. Získáš zkušenosti, které potřebuje znát každý student umělecké školy. Nakreslit to, co vidíme kolem sebe, je řemeslo, které se dá naučit. V kresbě i v malbě je nejvíce ceněná projevená kreativita. Proto jsme ke každému dílu webináře, přidali cvičení, která ti budou pomáhat kreativitu rozvíjet. Osvobozuj se od předloh a nauč se objekty vnímat osobitým způsobem pomáhat kreativitu rozvíjet. Osvobozuj se od předloh a nauč se objekty vnímat osobitým způsobem.

V rámci kurzu nakreslete tyto obrázky

NAŠE PORTFOLIO