Umělcova cesta

Slova lektorky


umelec_1Se svým vnitřním umělcem se setkávám často. Mnohdy mi nedá spát, dokud nemám zmapované detaily pro první skicu. Lenost je totiž zrádná kamarádka. Hned druhý den mi připomene svou podstatu povahy a já ve chvílích strávených po jejím boku lituji, že jsem se opět nechala unést ospalou rozjímavostí nad krásou volně přicházejících vizí a pak je složitě hledám.

Bylo mi dovoleno setkávat se se svým vnitřním umělcem již od doby svého dětství.  Ráda jsem malovala i kreslila, vždy jsem byla ponořena v knihách a v období puberty jsem začala sama psát. Mám vydanou knihu a na další pracuji. Miluji filmy i divadlo, několik let jsem také vystupovala na jevišti. Když se mi dostaví nasycený pocit z jemné práce tužkou, vrhnu se rukama do hlíny a pracuji s keramikou. Učila jsem se na kytaru, zpívala ve sboru i sólově a mnohé další. Vím, co z toho všeho je mi nejbližší, co mě nejvíce baví a uspokojuje. Je to výtvarnictví, psaní a učení.

Před několika lety se mi dostala do rukou kniha Umělcova cesta a já v ní nalezla mnohé z toho, s čím jsem se na své cestě potkávala. Kniha pro mne byla úsměvná, jako bych četla výtažky ze svého života. Říkala jsem si, že tato kniha je pro mnohé lidi báječným průvodcem. Kromě toho že tvořím, vedu výtvarný ateliér, kde učím lidi kreslit a malovat. Několik mých man-117585_1280studentů mě přimělo, se ke knize vrátit. Docházeli ke mně do ateliéru, kreslili pěkně, ale samotná činnost je neuspokojovala, ačkoli toužili něco tvořit. Naváděla jsem je na jiné umělecké činnosti, ale protože já sama jsem byla nejblíže kresbě a malbě, netrénovala jsem je v jiných oblastech.  Dokonce jsem jim Umělcovu cestu ráda doporučovala, protože jsem byla přesvědčena, že je to právě pro takové lidi. No a pak jsem se s nimi setkávala. Jen málo bylo těch, kteří byli knihou nadšeni a chodili se chlubit se svými objevy a výsledky. Většina z nich se přiznala, že s knihou začali pracovat, ale po pár dnech toho z nějakých důvodů nechali. Ten důvod se záhadně u všech podobal. Byl to čas, který jim v tom bránil a přiznání slabé vůle si čas vyhradit a tedy dokončit.


A to mne dovedlo k tomu s lidmi zkusit pracovat podle této knihy. Přišlo mi zbytečné a nefér, vytvářet zcelamalba4nový nebo jen odlišný koncept výuky kreativity, než je popsán v Umělcově cestě, protože si myslím, že je naprosto perfektní. Navíc sama autorka žádá všechny facilitátory, aby tak nečinili, protože komplexu výuky věnovala patnáct let a její zkušenosti vedou k přesvědčení, že právě takový jaký je, ve své originální podobě pomáhá nejlépe. Vyzývá především různé psychoterapeuty a lektory, aby ke změnám a osobitým postupům neinklinovali. Také bych ráda zmínila, že role facilitátora není role nadřazená a že všichni na skupině jsou si navzájem rovni. Autorka také žádá facilitátory skupin, aby pracovali stejně pravidelně na všech úkolech jako účastníci.

umelec_4Byla jsem vyzvána, abych vytvářela skupiny a byla facilitátorkou Umělcovy cesty a já s nadšením přijala. Je to pro mne dobrodružná cesta a další práce na sobě samé, jelikož se vždy zúčastňuji všech úkolů jako všichni ostatní. Oficiální cena kurzu je 7500 Kč za všech 13 lekcí. Nyní máme akce přes slevové portály za zvýhodněnou cenu až 5600 Kč za všech 13 lekcí, pro více informací o slevách zavolejte na číslo 724 583 331. Autorka knihy doporučuje 8 – 12 účastníků, aby se daly vytvořit malé další skupinky pro konzultace při setkáních po 4 lidech a k tomu jednoho facilitátora. Skupinky se během kurzu nemění. Není možnost svou neúčast nahradit si v jiné skupině.

Samotná síla skupiny má neuvěřitelnou moc. Je zdrojem velké reflexe a postřehů, zdrojem motivace i vůle. I my zde pracujeme s publikací Umělcova cesta, která tvoří ucelený soubor všech cvičení. Přestože je velmi dobře zpracovaná pro samostatnou práci doma, nic nevynahradí zkušenost čerpanou prostřednictvím skupiny a její reflexe. Neocenitelnost skupiny spočívá také v tom, že slabou sílu vůle jednotlivce dokáže posunout za hranice svých vlastních. Mnoho lidí se pro skupinovou práci rozhodlo právě pro tu zkušenost, že jejich vůle nebyla dostatečná, aby Umělcovu cestu dokončili sami a po ukončení programu jednotně přisvědčují, že práce ve skupině se nedá vůbec se samostatnou prací srovnávat, co se týče transformačních prožitků a motivace během programu.

Anotace


umelec_3Umělcova cesta je titul knihy filmové scénáristky a režisérky Julie Cameronové, která kromě své vlastní tvorby vyučuje v kurzech zaměřených na uvolnění kreativity. Učila umělce i neumělce, malíře, filmaře, architekty i advokáty, každého, kdo se zajímá o umění vést svůj tvůrčí život.

Z této zkušenosti dospěla k poznání, že kreativita je naší pravou přirozeností a že různé bloky jako je například strach, nedostatek sebedůvěry, žárlivost či pocit viny, jsou jen nepřirozenou překážkou procesu, který je stejně normální a stejně zázračný jako rozvíjení květu na konci štíhlého zeleného stonku.

Pokud máte nějaký tvůrčí blok, pak se používáním nástrojů , které poskytuje toto dílo, naučíte tvořit svobodněji. Umělcova cesta nabízí vzrušující metodu, jejíž pomocí lze odstranit tvůrčí blok v jakékoli umělecké činnosti. Svým netušeným pohledem na kreativitu a systematickým postupem, který vede týden po týdnu k uvolnění myšlení a vyjadřování, ovlivnila již čtenáře v nejrůznějších zemí světa.

Jak probíhá kurz


Kurz trvá tři měsíce a zahrnuje 13 společných setkání, která probíhají v týdenních intervalech. Každý týden mámegrafMozaika 100 minut času na reflexe odvedených činností a koučing následujících aktivit. Skupinka je vždy osmi až dvanácti členná a je vedena facilitátorem skupiny. Ten sleduje a vyhodnocuje vývojové etapy a fáze, ve kterých se právě účastník nachází a pomáhá rozklíčovat veškeré potřebné momenty, kterým účastník neporozuměl anebo si nevšiml, že se jedná o proces potřebné změny.

Umělcova cesta je sebepoznávací kurz, který pomáhá hledat cestu k našemu vnitřnímu umělci. Tedy nespecifikuje ani nevyhraňuje oblast kreativního zájmu, ale objevujeme své vlastní zájmy v jakékoli umělecké činnosti. Jednoduše řečeno, neučíme se v tomto kurzu ani kreslit, malovat, tvořit hudbu anebo psát, i když je mnohé z toho jeho součástí, ale učíme se především poznávat sami sebe a objevovat vlastního tvůrčího ducha. Je to fascinující cesta plná objevů a velké transformace.

 

Kromě pravidelného setkávání je potřeba vyhradit si každodenně čas přibližně půl hodiny na samostatné domácí práce. Pokud se Vám stane, že jeden den nemůžete, kdykoli jindy můžete čas prodloužit. Součástí samostatné práce jsou také tzv. rande se svým vnitřním umělcem, která se dají praktikovat kdekoli a zhruba další dvě hodiny týdně zaberou čas další domácí úkoly dle vytyčených témat.

Co Vás čeká


malba1První týden –  Tvůrčí ozdravění
Četba, úkoly a cvičení směřují k tomu, aby ve vás vytvořily pocit bezpečí, který vám umožní zkoumat vaši kreativitu s menšími obavami.
Druhý týden – Definování sebe sama
Úkoly tohoto týdne se zaměřují na to, aby vás přivedly k vaší osobní identitě, k vašemu sebedefinovanému já.
Třetí týden – Nabytí pocitu síly
Budete vyzváni, abyste vědomě experimentovali s duchovní nepředpojatostí
Čtvrtý týden – Nabytí pocitu integrity
Eseje, úkoly a cvičení vás mají katapultovat do produktivní introspekce a integrace nového sebeuvědomění.
Pátý týden – Nabytí pocitu možnosti
Poznáte, jak omezujete své vlastní možnosti, pokud stanovujete hranice oboru, které můžete přijímat. Uvidíte, co to stojí, když se snažíte vypadat dobře, místo abyste byli takoví, jací jste. Ideální období pro radikální změny.

Šestý týden – Nabytí pocitu hojnosti100
V tomto týdnu se dotknete velkého tvůrčího bloku. Eseje budou zkoumat způsoby, jimiž vaše postoje omezují hojnost a přepych ve vašem současném životě.
Sedmý týden – Naslouchání našemu vnitru a spojení
Cvičení se zaměří nejen na naše vnímání a aktivní dovednosti, ale i na to, jak se spojujete právě vy se svými osobními sny.
Osmý týden – Umělecké přežití
Tento týden prozkoumáme, jak se se svým vnímáním času snažíme vyhnout tvůrčím rizikům. Stanovíme okamžité a praktické změny, které můžeme provést v každodenním životě.
umelec_2Devátý týden – odbourávání strachu a nabytí pocitu souznění

Důkladně prozkoumáme emocionální obtíže, které nás skličovaly v minulosti, když jsme se pokoušeli o tvůrčí činnost. Poznáme nástroje k odstraňování emocionálních bloků a k posilování ochoty riskovat.
Desátý týden – Úskalí cesty a pocit bezpečí
V esejích, úkolech a cvičeních tohoto týdne budeme vyhledávat toxické vzorce, k nimž lneme, vzorce, které blokují náš tvůrčí proud.
Jedenáctý týden – přijetí sebe sama a vlastní samostatnost
Tento týden se soustředíme na svou uměleckou samostatnost. Budeme se zabývat chováním, které může posílit naši tvůrčí sílu.
Dvanáctý týden – Kreativita a víra
V tomto týdnu se budeme zabývat skutečností, že kreativita vyžaduje vnímavé chápání a hlubokou víru.
Třináctý týden – závěrečné setkání, oslavování a volná prezentace vlastní tvořivosti

Leave a Comment